Logo Clatem
inzicht
richting.png

Ervaring opgedaan in de gezondheidsbranche:
- ziekenhuizen
- verpleeg- en verzorgingshuizen
- thuiszorg
- welzijn en maatschappelijke dienstverlening
- gezondheidscentra

Activiteiten:
- aansturen afdeling, stroomlijnen van werkzaamheden
- applicatiebeheer van personeelsinformatiesystemen
- deelnamen in werkgroepen van diverse projecten (zzp, managementrapportages, verzuimbeleid, kwaliteitshandboek, elektronisch personeelsdossier)
- procesbeschrijving ter voorbereiding van fusie, optimalisering binnen de bestaande organisatie
- ondersteuning en advisering van leidinggevenden en personeelsadviseurs